آرشیو: کاخ ها،تالارها،عمارت ها

تالار تیموری

موقعيت: خيابان استانداري تاسيس: عصرتيموري در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه، عمارت زيبا و جالب تالار تيموری واقع شده است. اين بنا که طی ساليان متمادی شکل و…

عمارت رکیب خانه

عمارت تاريخی «رکيب خانه» که در مرکز شهر اصفهان و نزديک بناهای مشهوری همچون «تالار اشرف»، «کاخ چهلستون»، «عالي قاپو» و «توحيد خانه» قرار دارد از جمله بناهای بافت قديم…