جایگذاری تیرآهن های تقویت شده در بین ستونهای چوبی در تالار چهلستون.

جایگذاری تیرآهن های تقویت شده در بین ستونهای چوبی در تالار چهلستون.

جایگذاری تیرآهن های تقویت شده در بین ستونهای چوبی در تالار چهلستون.

جایگذاری تیرآهن های تقویت شده در بین ستونهای چوبی در تالار چهلستون.

کاخ چهل ستون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.